ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น(หลังปรับปรุงแก้ไข)ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
13 ก.พ. 2563
2 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น(หลังปรับปรุงแก้ไข)ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 ก.พ. 2563
3 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น(หลังปรับปรุงแก้ไข)ประจำปีงบประมาณ 2562(ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
6
13 ก.พ. 2563
4 รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
13 ก.พ. 2563
5 รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563(ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
13 ก.พ. 2563
6 ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
03 ก.พ. 2563
7 โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 ธ.ค. 2562
8 พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ อาคารเอนกป ดาวน์โหลดเอกสาร
14
11 ธ.ค. 2562
9 การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในหมู่ที่ 1 - 8 ตำบลพนมวังก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
18 พ.ย. 2562
10 โครงการประเพณีท้องถิ่น (กิจกรรมวันลอยกระทง) และโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (การแข่งขันตีกลองพรก) ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27