ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 ก.ย. 2563
2 ประชุมสภา อบต.พนมวังก์ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 ก.ย. 2563
3 สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ อบต.พนมวังก์ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
14 ส.ค. 2563
4 ประชุมสภา อบต.พนมวังก์ สมัยสามัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
14 ส.ค. 2563
5 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และกำหนด วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
07 ส.ค. 2563
6 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดาวน์โหลดเอกสาร
31
17 ก.ค. 2563
7 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
19 มิ.ย. 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคล และกำหนด วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
08 มิ.ย. 2563
9 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT)
42
01 มิ.ย. 2563
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
12 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29