ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
16
19 มิ.ย. 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคล และกำหนด วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 มิ.ย. 2563
3 การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT)
19
01 มิ.ย. 2563
4 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
12 พ.ค. 2563
5 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 เม.ย. 2563
6 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น(หลังปรับปรุงแก้ไข)ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
13 ก.พ. 2563
7 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น(หลังปรับปรุงแก้ไข)ประจำปีงบประมาณ 2562 (ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
13 ก.พ. 2563
8 รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น(หลังปรับปรุงแก้ไข)ประจำปีงบประมาณ 2562(ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
13 ก.พ. 2563
9 รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
13 ก.พ. 2563
10 รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563(ต่อ) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
13 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28