โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม PrelimFERTILIZER .. ลดต้นทุนการเกษตร

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม PrelimFERTILIZER .. ลดต้นทุนการเกษตร

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม PrelimFERTILIZER .. ลดต้นทุนการเกษตร ..
.. ใช้สารเคมีเท่าที่จำเป็น .. เพิ่มคุณภาพด้วยสารอินทรีย์ .. สร้างงานในชุมชน ..
.. ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ .. ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม .. พัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ (PrelimFERTILIZER)
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปบรรจุในแผ่นซีดี ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป

สำหรับ ..
.. คำนวณหาปริมาณของแม่ปุ๋ยสูตรต่างๆ เพื่อทำปุ๋ยผสม ตามสูตรและจำนวนที่ต้องการ
สามารถคำนวณส่วนผสมของปุ๋ยผสม ..
.. ทั้งแบบปุ๋ยเคมีผสม, ปุ๋ยผสมเคมี+อินทรีย์, ปุ๋ยอินทรีย์ผสม
สามารถกำหนดสูตรปุ๋ยผสมที่ต้องการได้ทุกสูตร [ N - P2O5 - K2O ]
สามารถกำหนดจำนวนน้ำหนักรวมของปุ๋ยผสมที่ต้องการได้
สามารถกำหนดสูตรของแม่ปุ๋ยที่เลือกใช้ได้ ทั้งแม่ปุ๋ยเคมี และอินทรีย์วัตถุ
สามารถเลือกใช้ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน, ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปสูตรต่างๆ และอินทรีย์วัตถุ ..
.. มาเป็นแม่ปุ๋ยได้
สามารถเลือกใช้จำนวนแม่ปุ๋ย( 3 ตัว, 6 ตัว, 9 ตัว, 12 ตัว) ..
.. สำหรับผสมเป็นปุ๋ยผสมแต่ละสูตร
พิมพ์ Print ผลลัพธ์ที่คำนวณแล้วได้
ภาษาไทย ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว สำเร็จ สมใจ

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์ ..
.. คำนวณสูตรปุ๋ยผสมสำเร็จใน 4 ขั้นตอน
1. ป้อนสูตรปุ๋ยผสมที่ต้องการ (เช่น 15-15-15, 12.5-10-18 )
2. ป้อนจำนวนน้ำหนักรวมที่ต้องการ (เช่น 250, 2785.3, 38.59 )
3. ป้อนสูตรของแม่ปุ๋ยที่เลือกใช้ (เช่น 46-0-0, 18-46-0, 0-0-60, 3.1-12.52-1.84 )
4. กดปุ่มให้คำนวณ .. คลิก .. (ได้ผลลัพธ์ปริมาณของแม่ปุ๋ยแต่ละตัว นำไปทำปุ๋ยผสม)

*ผลิตปุ๋ยผสม ได้มาตรฐาน เต็มสูตร ประหยัด สูญเสียน้อย ได้สูตรตรงกับความต้องการ
*คำนวณส่วนผสมได้ทุกสูตร / ปรับสูตรได้ / ลดต้นทุนการผลิต / ได้ปุ๋ยเต็มสูตร
*เกษตรกรมีทางเลือกมากขึ้น ลดต้นทุนการผลิต 10% - 25% ทุกครั้งที่ใช้ปุ๋ยผสม
*คำนวณการใช้ปุ๋ยเคมีในจำนวนที่จำเป็นต่อพืช ..
.. ทำให้ทุกชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัยดีขึ้น

เหมาะสำหรับ:
เกษตรกร, กลุ่มเกษตรกรฯ, กองทุนหมู่บ้าน, แกนนำชุมชน, กลุ่มชุมชน,
สหกรณ์ฯ, หมู่บ้าน, องค์การบริหารส่วนตำบลฯ, องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ,
หมอดินอาสา, เจ้าหน้าที่เกษตรฯ, ส่งเสริมการเกษตรฯ, หน่วยงานรัฐบาลฯ,
ร้านค้าปุ๋ย, โรงงานผลิตปุ๋ย, โรงงานผลิตปุ๋ยชุมชนฯ, โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ,
SME, SML, โครงการอยู่ดีมีสุข, โครงการชุมชนพอเพียง, ต้นกล้าอาชีพฯ,
ผู้ทำอาชีพเสริมทางการเกษตร-ธุรกิจการเกษตร, นักเรียน-นิสิต-นักศึกษาสาขาเกษตร,
ผู้สนใจการเกษตร

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์
ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ ว1.3020
เจ้าของลิขสิทธิ์: จ.ส.ท.ปัญจพร รักษ์แดง โทร. 077-211252, 085-5788275
เว็บไซต์: http://www.prelimfertilizer.com อีเมล์: npk@prelimfertilizer.com

PrelimFERTILIZER ส่งเมล์ถึง PrelimFERTILIZER 114.128.150.115 [ วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2552 เวลา 19:02 น. ]

ลดต้นทุนการผลิต .. ปุ๋ยเต็มสูตร

โปรแกรมคำนวณสูตรปุ๋ยผสม พรีลิมเฟอร์ทิไลเซอร์
ทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ ว1.3020
เจ้าของลิขสิทธิ์: จ.ส.ท.ปัญจพร รักษ์แดง โทร. 077-211252, 085-5788275

e-mail: npk@prelimfertilizer.com

เว็บไซต์: http://www.prelimfertilizer.com
โดยคุณ PrelimFERTILIZER ส่งเมล์ถึง PrelimFERTILIZER 114.128.212.86 [ วันพุธ ที่ 16 กันยายน 2552 เวลา 14:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

Warning: fopen(./data/62.dat): failed to open stream: Permission denied in /home/panomwang/domains/panomwang.go.th/public_html/webboard/view.php on line 168 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/panomwang/domains/panomwang.go.th/public_html/webboard/view.php on line 169 Warning: fputs() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/panomwang/domains/panomwang.go.th/public_html/webboard/view.php on line 170 Warning: flock() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/panomwang/domains/panomwang.go.th/public_html/webboard/view.php on line 171 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/panomwang/domains/panomwang.go.th/public_html/webboard/view.php on line 172
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
รหัสส่งข้อมูล

แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ