Powered By : CJWORLD.CO.TH Free Site Counter
QRCODE : องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก์
25 กรกฎาคม 2550
วันนี้ :
9 คน
เมื่อวาน :
4 คน
เดือนนี้ :
213 คน
เดือนที่แล้ว :
213 คน
ปีนี้ :
678 คน
ปีที่แล้ว :
2,200 คน
ทั้งหมด :
7,291 คน
Online: 2 user(s)
IP Address ของคุณคือ 3.233.239.102
2/11/59
     
 
    **** การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563    **** การยื่นแบบแสดงรายการ และชำระเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563    **** โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาพนม ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง    **** ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณปั้มน้ำมัน พีที บ้านสี่แยกไสยวน หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง    **** ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563 วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณปั้มน้ำมัน พีที บ้านสี่แยกไสยวน หมู่ที่ 3 ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
    ขอคำปรึกษาเบื้องต้นครับ นายโชคช.. [27 ต.ค. 2557]
  เครื่องพิมพ์์สมุดเงินฝาก จุฑารัต.. [2 ก.ค. 2557]
  ขอเชิญสมัครอบรม " การออกแบบโครงสร้า... yotatha.. [14 มิ.ย. 2557]
  "ขอเชิญสมัครอบรม “ราคากลางงานชลประ... yotatha.. [13 พ.ค. 2557]
  ขอเชิญสมัครอบรม " การวิเคราะห์โครง... yotatha.. [7 พ.ค. 2557]
  อบต.นาปะขอรับโอนย้ายหัวหน้าส่วนโยธา ด่วน โยธา [2 มี.ค. 2553]
  เรียนท่านนายก..สอบถามตำแหน่งว่าง หัวหน้า... คนอยากอ.. [5 ม.ค. 2553]
 
ท่านคิดว่าการให้บริการของพนักงาน อบต.พนมวังก์ เป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง